Σχετικά με την UCANDRONE

Από το 2013, είμαστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα του σχεδιασμού και παραγωγής μη επανδρωμένων «έξυπνων» ιπτάμενων συστημάτων UAS (Unmanned Aerial Systems)!

Η UCANDRONE PC

Η UCANDRONE PC είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα των μη επανδρωμένων «έξυπνων» ιπτάμενων συστημάτων UAS (Unmanned Aerial Systems), με σκοπό την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών – εφαρμογών από αέρος επισκόπησης, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων που βασίζονται στη συνδυασμένη χρήση κατάλληλα εξοπλισμένων Drones και επίγειων συστημάτων ελέγχου.

Επίσης ειδικεύεται στον σχεδιασμό και παραγωγή δικών της Custom Build Aerial Platforms για εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων αναγκών των πελατών της, καθώς και Υπηρεσίες Τεχνικής Συμβούλευσης & Εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση UAS.

Ιδρύθηκε το 2013, από τους Δημήτρη Στεφανάκη, Τεχνολόγο Γεωπόνο MSc – PhD,με πολύχρονη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στα UAS και Φωκίωνα Τασούλα, Μεταλλειολόγο Μηχανικό ΕΜΠ με μακρά επαγγελματική θητεία ως τεχνικό και διοικητικό στέλεχος μεγάλων Βιομηχανικών επιχειρήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

H ίδρυσή της αποτελεί την έκφραση και το επιστέγασμα δημιουργικής συνάντησης της τεχνολογικής / επιστημονικής γνώσης και υψηλής εξειδίκευσης στις Unmanned Technologies, με την πλούσια διεθνή επιχειρηματική και διοικητική εμπειρία, στη βάση μιας κοινής δημιουργικής ανησυχίας και ενός παγκόσμιου οράματος των ιδρυτών της.

Η έδρα της εταιρίας είναι στην Γλυφάδα, όπου λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για σχεδιασμό, παραγωγή και εξοπλισμό μη επανδρωμένων ιπτάμενων συστημάτων, καθώς και η πλέον προηγμένη ηλεκτρονική ψηφιακή υποδομή επεξεργασίας, ανάλυσης δεδομένων.

Όραμα & Φιλοσοφία

Όραμα και αποστολή της UCANDRONE είναι να συμβάλλει από ηγετική θέση στη διάδοση και την ανάπτυξη των UAS τεχνολογιών και των εφαρμογών τους στον εμπορικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς. Η εταιρική της φιλοσοφία συνοψίζεται στο τετράπτυχο:

Αξιόπιστα προιόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ξεχωριστού πελάτη

Προσφέρουμε καινοτόμες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις στον κάθε πελάτη ξεχωριστά, με προιόντα σχεδιασμένα αποκλειστικά γι’ αυτόν και τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας

Αξιοποιούμε και προάγουμε τεχνολογική εξέλιξη και καινοτομία δημιουργώντας νέες αξίες για τους μετόχους μας, τους πελάτες μας και την κοινωνία.

Ανοιχτοί ορίζοντες στον κόσμο

Σκεφτόμαστε παγκόσμια, ακόμα κι όταν δρούμε τοπικά.

Με υψηλή δέσμευση ευθύνης

Με υψηλή δέσμευση ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, στις μελλοντικές γενιές.

Επτά σημεία ανταγωνιστικής υπεροχής

01

Παγκόσμια πρωτιά στη Γεωργία Ακριβείας

Μοναδικότητα σε εφαρμογές πρόβλεψης
Είμαστε οι πρώτοι παγκοσμίως που αξιοποιήσαμε την τεχνολογία UAS και τηλεπισκόπησης, σε εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας και στον τομέα της πρόβλεψης.

02

Αδιαφιλονίκητη Εμπειρία

Με πάνω από 400 km2 καταγραφής σε Ελλάδα και εξωτερικό και εμπειρία 3.000 ωρών πτήσης συνολικά.

03

Καταγραφή μεγάλων εκτάσεων 30-100 Km2 / πτήση

100 φορές μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη!
Η υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία και ο προηγμένος εξοπλισμός μας, μας επιτρέπει να πραγματοποιούμε καταγραφές έως και 100 km2 / πτήση, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι στα 1-2 km2 / πτήση

04

Εξατομίκευση προϊόντων και υπηρεσιών

Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε καινοτόμα και αξιόπιστα προϊόντα προσαρμοσμένα για τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη μας.

05

Πλήρως εξοπλισμένο και εξειδικευμένο Εργαστήριο

Πλήρως εξοπλισμένο και εξειδικευμένο Εργαστήριο σχεδιασμού και κατασκευής Custom Build Aerial Platforms

06

Διεπιστημονική Ομάδα υψηλής εξειδίκευσης

χωρίς τις αγκυλώσεις και την μονομέρεια των κλασσικών μελετητικών γραφείων περιλαμβάνοντας στην ίδια ομάδα εξειδικευμένους επιστήμονες διαφόρων κλάδων: GIS Experts, Μεταλλειολόγους και Μηχανικούς Ορυκτών πόρων, Μηχανολόγους, Περιβαλλοντολόγους, Τοπογράφους, Δασολόγους και Γεωπόνους, οι οποίοι μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά για τις ανάγκες του πλέον απαιτητικού project.

Πολιτική ποιότητας Επιχείρησης

Η Πολιτική Ποιότητας της Ucandrone είναι:

 • Να παρέχει προϊόντα που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών όπως έχουν διατυπωθεί στις παραγγελίες τους, τηρώντας το κόστος σε ανταγωνιστικά επίπεδα,
 • Να απασχολεί προσωπικό που επιλέγεται με βάση τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της κάθε οργανικής θέσης, αλλά και τη διάθεση συμμετοχής στο όραμα και τις αρχές της εταιρείας,
 • Να παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς, τις κινήσεις των ανταγωνιστών και τις νέες τάσεις και να προσαρμόζει με τον βέλτιστο τρόπο τις μεθόδους της,
 • Να παρακολουθεί συστηματικά και να τηρεί σε υψηλό επίπεδο τον βαθμό  ικανοποίησης των πελατών της διασφαλίζοντας ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες τους, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από συμβάσεις και περιλαμβανομένων των τυχόν νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, έχουν προσδιοριστεί και εκπληρώνονται.
 • Να υλοποιεί τους Στόχους Ποιότητας που θέτει, μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση τους,
 • Το όνομα ‘’Ucandrone’’ να αποτελεί εξασφάλιση για την αξία και την ποιότητα των προϊόντων που παράγει.

Για την επίτευξη των παραπάνω ο οργανισμός έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015, που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και τις σχέσεις με τους πελάτες. Επίσης η Ucandrone ενημερώνεται και συμμορφώνεται με τις κανονιστικές υποχρεώσεις και την νομοθεσία που τυχόν αφορούν και διέπουν το αντικείμενο εργασιών της.

Το Σύστημα Ποιότητας είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω καταξίωση της Ucandrone στην αγορά που κινείται και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης σε θέματα πόρων – μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωση της.

Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπιστεί είναι κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και αποτελεί καθημερινό του μέλημα η εκπλήρωσή της.

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών Επιχείρησης

Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών της Ucandrone είναι:

Η UCANDRONE έχει θέσει τους εξής στρατηγικούς, θεμελιώδεις στόχους:

 • την επίτευξη και τη διαρκή βελτίωση της μέγιστης εφικτής ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει, δηλαδή της ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών του αλλά και των όποιων σχετικών νομικών, κανονιστικών και συμβατικών απαιτήσεων
 • την επίτευξη και τη διαρκή βελτίωση της μέγιστης εφικτής ασφάλειας των πληροφοριών που διαχειρίζεται, δηλαδή της διατήρησης της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών αυτών, με την ταυτόχρονη ικανοποίηση των όποιων σχετικών νομικών, κανονιστικών και συμβατικών απαιτήσεων, και

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η εταιρεία καθιέρωσε και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητές της ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ), το οποίο ικανοποιεί και συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 27001, που αφορούν στη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών.

Η διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται έμπρακτα ως προς την εφαρμογή του ΣΔΑΠ και έχει αναθέσει στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών την ευθύνη και την απαιτούμενη εξουσιοδότηση αναφορικά με:

 • την γνωστοποίηση σε όλους του εργαζόμενους και της κατανόησης από αυτούς της σημασίας επίτευξης των ανωτέρω στόχων,
 • την καθιέρωση και την εφαρμογή του ΣΔΑΠ
 • την παρακολούθηση της εφαρμογής του ΣΔΑΠ και την παρακολούθηση της επίτευξης των Στόχων Ασφάλειας Πληροφοριών.

Η κατανόηση της παρούσας πολιτικής και η συμμετοχή στην υλοποίησή της μέσω της εφαρμογής του ΣΔΑΠ αποτελεί κύρια ευθύνη των εργαζομένων, η οποία θα πρέπει να εκπληρώνεται με συνέπεια κατά την καθημερινή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Πιστοποιήσεις της Ucandrone

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα κιόλας!

Θα είναι μεγάλη μας χαρά να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας γνωρίσουμε, να καταγράψουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση! Σας περιμένουμε να γνωριστούμε!