Σχετικά με την UCANDRONE

Από το 2013, είμαστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα του σχεδιασμού και παραγωγής μη επανδρωμένων «έξυπνων» ιπτάμενων συστημάτων UAS (Unmanned Aerial Systems)!

Η UCANDRONE PC

Η UCANDRONE PC είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα των μη επανδρωμένων «έξυπνων» ιπτάμενων συστημάτων UAS (Unmanned Aerial Systems), με σκοπό την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών – εφαρμογών από αέρος επισκόπησης, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων που βασίζονται στη συνδυασμένη χρήση κατάλληλα εξοπλισμένων Drones και επίγειων συστημάτων ελέγχου.

Επίσης ειδικεύεται στον σχεδιασμό και παραγωγή δικών της Custom Build Aerial Platforms για εξυπηρέτηση των ιδιαίτερων αναγκών των πελατών της, καθώς και Υπηρεσίες Τεχνικής Συμβούλευσης & Εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση UAS.

Ιδρύθηκε το 2013, από τους Δημήτρη Στεφανάκη, Τεχνολόγο Γεωπόνο MSc – PhD,με πολύχρονη επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία στα UAS και Φωκίωνα Τασούλα, Μεταλλειολόγο Μηχανικό ΕΜΠ με μακρά επαγγελματική θητεία ως τεχνικό και διοικητικό στέλεχος μεγάλων Βιομηχανικών επιχειρήσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό.

H ίδρυσή της αποτελεί την έκφραση και το επιστέγασμα δημιουργικής συνάντησης της τεχνολογικής / επιστημονικής γνώσης και υψηλής εξειδίκευσης στις Unmanned Technologies, με την πλούσια διεθνή επιχειρηματική και διοικητική εμπειρία, στη βάση μιας κοινής δημιουργικής ανησυχίας και ενός παγκόσμιου οράματος των ιδρυτών της.

Η έδρα της εταιρίας είναι στην Γλυφάδα, όπου λειτουργεί πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για σχεδιασμό, παραγωγή και εξοπλισμό μη επανδρωμένων ιπτάμενων συστημάτων, καθώς και η πλέον προηγμένη ηλεκτρονική ψηφιακή υποδομή επεξεργασίας, ανάλυσης δεδομένων.

Όραμα & Φιλοσοφία

Όραμα και αποστολή της UCANDRONE είναι να συμβάλλει από ηγετική θέση στη διάδοση και την ανάπτυξη των UAS τεχνολογιών και των εφαρμογών τους στον εμπορικό τομέα στην Ελλάδα και διεθνώς. Η εταιρική της φιλοσοφία συνοψίζεται στο τετράπτυχο:

Αξιόπιστα προιόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ξεχωριστού πελάτη

Προσφέρουμε καινοτόμες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις στον κάθε πελάτη ξεχωριστά, με προιόντα σχεδιασμένα αποκλειστικά γι’ αυτόν και τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

Πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας

Αξιοποιούμε και προάγουμε τεχνολογική εξέλιξη και καινοτομία δημιουργώντας νέες αξίες για τους μετόχους μας, τους πελάτες μας και την κοινωνία.

Ανοιχτοί ορίζοντες στον κόσμο

Σκεφτόμαστε παγκόσμια, ακόμα κι όταν δρούμε τοπικά.

Με υψηλή δέσμευση ευθύνης

Με υψηλή δέσμευση ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, στις μελλοντικές γενιές.

Επτά σημεία ανταγωνιστικής υπεροχής

01

Παγκόσμια πρωτιά στη Γεωργία Ακριβείας

Μοναδικότητα σε εφαρμογές πρόβλεψης
Είμαστε οι πρώτοι παγκοσμίως που αξιοποιήσαμε την τεχνολογία UAS και τηλεπισκόπησης, σε εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας και στον τομέα της πρόβλεψης.

02

Αδιαφιλονίκητη Εμπειρία

Με πάνω από 400 km2 καταγραφής σε Ελλάδα και εξωτερικό και εμπειρία 3.000 ωρών πτήσης συνολικά.

03

Καταγραφή μεγάλων εκτάσεων 30-100 Km2 / πτήση

100 φορές μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη!
Η υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία και ο προηγμένος εξοπλισμός μας, μας επιτρέπει να πραγματοποιούμε καταγραφές έως και 100 km2 / πτήση, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι στα 1-2 km2 / πτήση

04

Εξατομίκευση προϊόντων και υπηρεσιών

Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε καινοτόμα και αξιόπιστα προϊόντα προσαρμοσμένα για τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη μας.

05

Πλήρως εξοπλισμένο και εξειδικευμένο Εργαστήριο

Πλήρως εξοπλισμένο και εξειδικευμένο Εργαστήριο σχεδιασμού και κατασκευής Custom Build Aerial Platforms

06

Διεπιστημονική Ομάδα υψηλής εξειδίκευσης

χωρίς τις αγκυλώσεις και την μονομέρεια των κλασσικών μελετητικών γραφείων περιλαμβάνοντας στην ίδια ομάδα εξειδικευμένους επιστήμονες διαφόρων κλάδων: GIS Experts, Μεταλλειολόγους και Μηχανικούς Ορυκτών πόρων, Μηχανολόγους, Περιβαλλοντολόγους, Τοπογράφους, Δασολόγους και Γεωπόνους, οι οποίοι μπορούν να συνεργάζονται αποτελεσματικά για τις ανάγκες του πλέον απαιτητικού project.

Πολιτική ποιότητας Επιχείρησης

Η Πολιτική Ποιότητας της Ucandrone είναι:

  • Να παρέχει προϊόντα που θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών όπως έχουν διατυπωθεί στις παραγγελίες τους, τηρώντας το κόστος σε ανταγωνιστικά επίπεδα,
  • Να απασχολεί προσωπικό που επιλέγεται με βάση τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της κάθε οργανικής θέσης, αλλά και τη διάθεση συμμετοχής στο όραμα και τις αρχές της εταιρείας,
  • Να παρακολουθεί τις εξελίξεις της αγοράς, τις κινήσεις των ανταγωνιστών και τις νέες τάσεις και να προσαρμόζει με τον βέλτιστο τρόπο τις μεθόδους της,
  • Να παρακολουθεί συστηματικά και να τηρεί σε υψηλό επίπεδο τον βαθμό  ικανοποίησης των πελατών της διασφαλίζοντας ότι οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες τους, λαμβανομένων υπόψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν από συμβάσεις και περιλαμβανομένων των τυχόν νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, έχουν προσδιοριστεί και εκπληρώνονται.
  • Να υλοποιεί τους Στόχους Ποιότητας που θέτει, μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση τους,
  • Το όνομα ‘’Ucandrone’’ να αποτελεί εξασφάλιση για την αξία και την ποιότητα των προϊόντων που παράγει.

Για την επίτευξη των παραπάνω ο οργανισμός έχει τεκμηριώσει και εφαρμόζει  Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2015, που περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της καθώς και τις σχέσεις με τους πελάτες. Επίσης η Ucandrone ενημερώνεται και συμμορφώνεται με τις κανονιστικές υποχρεώσεις και την νομοθεσία που τυχόν αφορούν και διέπουν το αντικείμενο εργασιών της.

Το Σύστημα Ποιότητας είναι το εργαλείο για την ανάπτυξη, βελτίωση και περαιτέρω καταξίωση της Ucandrone στην αγορά που κινείται και έχει την αμέριστη στήριξη της Διοίκησης σε θέματα πόρων – μέσων για την αποτελεσματική εφαρμογή και βελτίωση της.

Η Πολιτική Ποιότητας που έχει θεσπιστεί είναι κατανοητή από το σύνολο του προσωπικού και αποτελεί καθημερινό του μέλημα η εκπλήρωσή της.

Περιβαλλοντική Πολιτική Επιχείρησης

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της Ucandrone είναι:

Η UCANDRONE αναγνωρίζοντας την μεγάλη σημασία που έχει η προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντολογικής διαχείρισης, αποσκοπώντας στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, οι οποίες αφορούν την εμπορία Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών Ναυτικών και Βιομηχανικών Κινητήρων.

Η εταιρεία  στοχεύει στην πλήρη συμμόρφωση της με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική  Περιβαλλοντολογική Νομοθεσία, έχει  αποκτήσει όλες τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις που διέπουν τις δραστηριότητες της και είναι απόλυτα συνεπής στα όρια που πρέπει να τις τηρεί.

Προκειμένου να εξασφαλίσει την ελαχιστοποίηση των ρύπων, η εταιρεία έχει αναπτύξει και δεσμεύεται να βελτιώνει συνεχώς το σύστημα διαχείρισης  αποβλήτων και το σύστημα ενεργειακής διαχείρισης που εφαρμόζει. Για την κάλυψη των παραπάνω δεσμεύσεων, η Διοίκηση της εταιρείας θα διαθέτει κάθε φορά, και σε όποιο βαθμό χρειαστεί, υλικούς πόρους και έμψυχο δυναμικό προβαίνοντας σε ανάλογες επενδύσεις. Η Περιβαλλοντική Πολιτική της UCANDRONE εστιάζεται στην επίτευξη τω εξής στόχων, στο μέγιστο δυνατό: Την τεκμηριωμένη μέσω ανακύκλωσης όλων των υποπροϊόντων και αποβλήτων που προκύπτουν από την δραστηριότητα της εταιρίας και μείωση της κατανάλωσης κρίσιμων πόρων όπως καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια.  Επιπλέον, ελέγχονται όλες οι παράμετροι ασφάλειας από τους κινδύνους  που δημιουργούνται κατά την λειτουργία της εταιρίας και εφαρμόζεται πλήρες σύστημα ασφάλειας & πρόληψης ατυχημάτων και διαχείρισης Εκτάκτων καταστάσεων.

Η επιχείρηση Αξιολογεί και βελτιώνει την συνολική Περιβαλλοντική της Επίδοση, με κατάρτιση και υλοποίηση Προγραμμάτων Δράσης για την επίτευξη των συγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Σκοπών και Στόχων, και πάντα με καθορισμένο χρονικό διάστημα υλοποίησης. Υιοθετεί συγκεκριμένους κανόνες περιβαλλοντικών ελέγχων στην εσωτερική λειτουργία της,  με σκοπό να επιθεωρούνται όλα τα μέσα εποπτείας, ο εξοπλισμός και οι διαδικασίες που έχουν υιοθετηθεί ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων για τη προστασία του περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική Πολιτική, με την οποία εναρμονίζονται όλες οι ενέργειες της  UCANDRONE,  καθώς και τα περιβαλλοντικά προγράμματα και οι στόχοι, κοινοποιούνται στο προσωπικό και στους κοινωνικούς εταίρους ενώ τυγχάνουν και δημοσιότητας εκτός της επιχείρησης.

ΗUCANDRONE δεσμεύεται να εδραιώσει την έννοια της οικολογικής ευαισθησίας και του περιβαλλοντικού οράματος, το οποίο εμπνέει το ανώτατο επίπεδο ιεραρχίας, σε όλη την πυραμίδα των εργαζομένων στην εταιρεία. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την συνεχή επιμόρφωση, εκπαίδευση και παρακίνηση όλου του προσωπικού της εταιρείας, ώστε να αποκτήσει περιβαλλοντολογική ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα ως  προς τη λειτουργία της εταιρείας σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της παρούσας περιβαλλοντολογικής πολιτικής.

Τέλος, στα πλαίσια της επιδίωξης της UCANDRONE, για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντολογικής της επίδοσης, αφενός προσπαθεί να εξασφαλίσει σχέσεις αμοιβαίας συνεργασίας με όλους τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς και αφετέρου προωθεί τον ανοικτό διάλογο και την ενημέρωση του κοινού σε πνεύμα ειλικρινούς και αμοιβαίου σεβασμού, για την περιβαλλοντική πρακτική της εταιρίας και τους σκοπούς της

Πιστοποιήσεις της Ucandrone

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα κιόλας!

Θα είναι μεγάλη μας χαρά να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας γνωρίσουμε, να καταγράψουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση! Σας περιμένουμε να γνωριστούμε!