Σχετικά
Η UCANDRONE PC είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα των μη επανδρωμένων «έξυπνων» ιπτάμενων συστημάτων UAS (Unmanned Aerial Systems), με σκοπό την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών – εφαρμογών από αέρος επισκόπησης, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων που βασίζονται στη συνδυασμένη χρήση κατάλληλα εξοπλισμένων Drones και επίγειων συστημάτων ελέγχου.
Showcase Works
Επικοινωνήστε μαζί μας!
open

DRONES FOR RESILLIENCE

DRONES FOR RESILLIENCE

DRONES FOR RESILLIENCE

As great author wrote "While being good to nature is important, it is not enough! To became sustainable we must also effectively protect humans from both themselves and nature. That is the heart of resilience. "Aris Papadopoulos"In this work, UcanDrone explores the use sensors commonly used in Aerial Mapping, to assess Coast line structure resilience factors.

In our side, for once more we had Phoreas ultralight powered by pixhawk


 


With our friends from PEARL Project (Preparing for Extreme And Rare events in coastaL regions), UcanDrone team and the initiative idea from Aris Papadopoulos and his work about "Resilience the ultimate sustainability".


We tried to assess many factors and valuable observations for the purpose, using common Remote Sensing equipent used during routine cadastral and Mapping missions.We were surprised by the amplitude of multi-disciplinarity that is hidden within a UAS based Aerial Mapping! 
From DEM, to orthophotos and classification, scientists can distribute thinking and knowledge to make us more receptive about new technologies, yet... more resilient.


Hope you enjoy it!