Σχετικά
Η UCANDRONE PC είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα των μη επανδρωμένων «έξυπνων» ιπτάμενων συστημάτων UAS (Unmanned Aerial Systems), με σκοπό την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών – εφαρμογών από αέρος επισκόπησης, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων που βασίζονται στη συνδυασμένη χρήση κατάλληλα εξοπλισμένων Drones και επίγειων συστημάτων ελέγχου.
Showcase Works
Επικοινωνήστε μαζί μας!
open

MAPPING MISSION OVER THE FORTRESS OF MYTILENE

MAPPING MISSION OVER THE FORTRESS OF MYTILENE

MAPPING MISSION OVER THE FORTRESS OF MYTILENE

UcanDrone, had the chance to make a full UAV Mapping mission over the Fortress of Mytilene in the beautifull Lesvos Island. Once more, Phoreas and APM Autopilot was with our side!

We would like to thank:
-the 14th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities for the hospitality
-the University of Aegean dep. of Environment, Remote sensing Laboratory for giving us this wonderfull apportunity.


More info and Photos Here