Σχετικά
Η UCANDRONE PC είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα των μη επανδρωμένων «έξυπνων» ιπτάμενων συστημάτων UAS (Unmanned Aerial Systems), με σκοπό την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών – εφαρμογών από αέρος επισκόπησης, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων που βασίζονται στη συνδυασμένη χρήση κατάλληλα εξοπλισμένων Drones και επίγειων συστημάτων ελέγχου.
Showcase Works
Επικοινωνήστε μαζί μας!
open

Πιστοποιήσεις

 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η UCANDRONE PC είναι οργανωμένη σε όλα τα επίπεδα με βάση το Διεθνές Πρότυπο 9001/2015, το οποίο και προδιαγράφει όλες τις απαιτήσεις σχετικά με το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας ώστε η εταιρία:

  • Να διατηρεί και να αποδεικνύει την ικανότητά της ότι παρέχει με συνέπεια προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις

  • Να επιδιώκει την ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, το οποίο συμπεριλαμβάνει διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις πελατών και τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

UcanDrone IKE,κατέχει Πιστοποιητικό ISO 9001/2015 Management System για:

  • Υπηρεσίες Μελετών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, Τηλεπισκόπησης και Χαρτογράφησης

  • Σχεδιασμό και Ανάπτυξη μη Επανδρωμένων Συστημάτων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ) Καθιστώντας την Εταιρεία μας μοναδική στα παραπάνω πεδία εφαρμογής!

 

Αξιόπιστα προιόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε ξεχωριστού πελάτη

Προσφέρουμε καινοτόμες, αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις στον κάθε πελάτη ξεχωριστά, με προιόντα σχεδιασμένα αποκλειστικά γι’ αυτόν και τις ιδιαίτερες ανάγκες του.

 

Ανοιχτοί ορίζοντες στον κόσμο

Σκεφτόμαστε παγκόσμια, ακόμα κι όταν δρούμε τοπικά.

 

Πάντα στην αιχμή της τεχνολογίας

Αξιοποιούμε και προάγουμε τεχνολογική εξέλιξη και καινοτομία δημιουργώντας νέες αξίες για τους μετό-χους μας, τους πελάτες μας και την κοινωνία. Με υψηλή δέσμευση ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, στις μελλοντικές γενιές

 

Με την υποστήριξη της: