Σχετικά
Η UCANDRONE PC είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα των μη επανδρωμένων «έξυπνων» ιπτάμενων συστημάτων UAS (Unmanned Aerial Systems), με σκοπό την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών – εφαρμογών από αέρος επισκόπησης, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων που βασίζονται στη συνδυασμένη χρήση κατάλληλα εξοπλισμένων Drones και επίγειων συστημάτων ελέγχου.
Showcase Works
Επικοινωνήστε μαζί μας!
open

ENERGY - OIL & GAS

Εφαρμογές & Υπηρεσίες UCANDRONE με χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων
στον Ενεργειακό Τομέα και σε Εταιρίες Πετρελαιοειδών
 

UAS εφαρμογές
στον Ενεργειακό Τομέα

Ηλεκτρική Ενέργεια

- Προληπτική συντήρηση δικτύου πυλώνων υψηλής τάσης
- Επισκόπηση & Συγκριτική αποτύπωση κτιρίων και εγκαταστάσεων

 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

- Επισκόπηση αιολικών πάρκων
- Προληπτική συντήρηση ανεμογεννητριών και βοηθητικών υποδομών
- Μελέτες Εγκατάστασης και οδοποιίας

 
Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο

- Επισκόπηση - προληπτική συντήρηση δικτύων
- Ανίχνευση αόρατων διαρροών σε αγωγούς
- Χαρτογράφηση & παρακολούθηση αγωγών πετρελαίου – φυσικού αερίου
- Εκτίμηση πετρελαιοκηλίδων
-Επιχειρήσεις επισκόπησης σε μη φιλικό περιβάλλον

Πλεονεκτήματα σε σχέση
με συμβατικές μεθόδους

- Μικρότερο κόστος επιθεωρήσεων

- Ευκολία και μικρότερος χρόνος καταγραφής

- Δυνατότητες επισκόπησης σε μη φιλικό περιβάλλον (υψηλές θερμοκρασίες, αέριοι ρύποι κλπ ) όπου η ανθρώπινη παρέμβαση είναι επικίνδυνη

- Δυνατότητα αποτύπωσης δύσβατων περιοχών χωρίς κινδύνους για ανθρώπινο δυναμικό

- Υψηλή ανάλυση και ακρίβεια καταγραφής

- Δυνατότητα παράδοσης υπερυψηλής ανάλυσης video

- Ευελιξία και δια-λειτουργικότητα παραδοτέου υλικού

- Real time επιθεώρηση στο έδαφος από πολλούς τεχνικούς ταυτόχρονα

- Post inspection αφού όλα τα δεδομένα καταγράφονται

- Δυνατότητα διατήρησης αρχείου με όλες τις επιθεωρήσεις σε βάση δεδομένων και γεωβάσεις

 

Επιχειρήσεις σε δύσβατες περιοχές και μη φιλικό περιβάλλον

Η από αέρος καταγραφή και συλλογή δεδομένων με χρήση Drone, μας δίνει τη δυνατότητα αποτύπωσης και των πιο δύσβατων υπο άλλες συνθήκες περιοχών καθώς και επισκοπήσεις σε μη φιλικό περιβάλλον (υψηλές θερμοκρασίες, αέριοι ρύποι κλπ) όπου η ανθρώπινη παρέμβαση είναι επικίνδυνη) με μεγάλη ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια καταγραφής.

 
 

Προληπτική & επεμβατική συντήρηση ενεργειακών δικτύων

Υπηρεσίες και εφαρμογές προγραμματισμένων προληπτικών ή/και επεμβατικών επιθεωρήσεων συντήρησης

  • Σε δίκτυο πυλώνων υψηλής τάσης, με ασφάλεια, χωρίς την εμπλοκή ανθρώπινου δυναμικού και χωρίς διακοπή της παραγωγής, δυνατότητα real time monitoring & post inspection
  • Σε ανεμογεννήτριες και βοηθητικές υποδομές αιολικών πάρκων και δικτύων άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Σε δίκτυα αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου με χαρτογράφηση, επισκόπηση και ανίχνευση αόρατων διαρροών στο δίκτυο

Σε συνδυασμό με άλλες βιομηχανικές εφαρμογές:

  • Επισκόπησης και συγκριτικής αποτύπωσης κτιρίων, εγκαταστάσεων και δικτύων
  • Τοπογραφικών αποτυπώσεων και χαρτογραφήσεων
  • Εκτίμησης πετρελαιοκηλίδων
  • Ειδικών επιχειρήσεων – αποστολών σε απρόσιτο ή/και μη φιλικό περιβάλλον
 

Tρισδιάστατο μοντέλο της περιοχής μελέτης

Τρισδιάστατη απεικόνιση

  • Χωρική τρισδιάστατη απεικόνιση σε ψηφιοποιημένη μορφή, με βάση τις αρχές της φωτογραμ-μετρίας, με διαδοχικές φωτοληψίες, συγκεκριμένης επικάλυψης και χαρακτηριστικών, οι οποίες αναλύονται με ειδικό λογισμικό και στη συνέχεια επεξεργάζονται με φωτογραμμετρικές διαδικα-σίες μέχρι την τελική εξαγωγή τρισδιάστατων εδαφικών απεικονίσεων σε: DTM (Digital Terrain Model), DSM (Digital Surface Model), DEM – (Digital Elevation Model)
  • Γεωμετρική διόρθωση (γεωαναφορά), και απόκτηση γεωδαιτικών συντεταγμένων στο Ελληνικό Σύστημα Αναφοράς
  • Απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε ορθοφωτοχάρτες υψηλής ακρίβειας και σε 3D ψηφιακά μο-ντέλα
 

Βίντεο καταγραφής ανάλυσης 4Κ

Η χρήση video καταγραφής ανάλυσης 4Κ, μας παρέχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας που μπορούμε να έχουμε σήμερα.

Η ανάλυση αυτή ποικίλει από 3840x2160 έως 4096x3112 pixels, δηλαδή υπερ-διπλάσια της αντίστοι-χης full HD ποιότητας εικόνας, με δυνατότητα καταγραφής λεπτομερειών με πολύ μεγάλη ακρίβεια και με δυνατότητα real time επιθεώρησης από το έδαφος.

 

Bίντεο ανάλυσης 4Κ κατά την πτήση επιθεώρησης σε βιομηχανική επιχείρηση
 

Real time Monitoring & Post Inspection

Ιδιαίτερα σημαντική δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο από το έδαφος καθώς και πρόβλεψη καταγραφής της εικόνας στην πλατφόρμα, για μετέπειτα παρακολούθηση από εξιδεικευμένους τεχνικούς.

 
 

Επιθεώρηση στο οπτικό και θερμικό φάσμα, με ένα μόνο διακόπτη

Η παρεχόμενη εικόνα μπορεί να είναι στο οπτικό και το θερμικό φάσμα, με δυνατότητα εναλλαγής με τη βοήθεια ενός διακόπτη.

Η θερμική εικόνα μπορεί να λάβει οποιαδήποτε κλίμακα θελήσει ο επιθεωρητής, δηλαδή να μεταβάλει τα χρώματα με τα οποία φαίνεται η διαφορά θερμοκρασίας (άσπρο, μαύρο σε κλίμακα του γκρι, ή παλέτα χρωμάτων).

 
 

Δυνατότητα εστίασης – αυτόνομου χειρισμού κάμερας

Βασικό πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα εστίασης (zoom) και στις δυο επιλογές του φάσματος αλλά και ανεξάρτητης μετακίνησης της κάμερας στους δύο άξονες.

Έτσι ο επιθεωρητής είναι σε θέση να εστιάσει όπου κρίνει ο ίδιος απαραίτητο κατά την διάρκεια της πτήσης, με την βοήθεια ενός διακόπτη αλλά και να στρέφει την κάμερα όπως αυτός επιθυμεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση με ξεχωριστό χειριστήριο, ανεξάρτητα από την κίνηση και τη θέση του χρησιμοποιούμενου drone.