Σχετικά
Η UCANDRONE PC είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα των μη επανδρωμένων «έξυπνων» ιπτάμενων συστημάτων UAS (Unmanned Aerial Systems), με σκοπό την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών – εφαρμογών από αέρος επισκόπησης, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων που βασίζονται στη συνδυασμένη χρήση κατάλληλα εξοπλισμένων Drones και επίγειων συστημάτων ελέγχου.
Showcase Works
Επικοινωνήστε μαζί μας!
open

INDUSTRIAL INSPECTIONS

Εφαρμογές & Υπηρεσίες UCANDRONE με χρήση
μη επανδρωμένων συστημάτων για Βιομηχανικές Επιχειρήσεις
 

UAS εφαρμογές

για την βιομηχανία

Επισκόπηση & συγκριτική αποτύπωση βιομηχανικών κτιρίων και εγκαταστάσεων
Προληπτική - επεμβατική συντήρηση δικτύων
Τρισδιάστατη εδαφική απεικόνιση
σε ψηφιακή μορφή
Απεικόνιση αποτελέσματος σε
ορθοφωτοχάρτες υψηλής ακρίβειας
Διαλειτουργικά αρχεία επισκόπησης
Χρήση βίντεο καταγραφής ανάλυσης
Δυνατότητα Real Time επιθεώρησης στο οπτικό και θερμικό φάσμα.

Πλεονεκτήματα

Σε σχέση με συμβατικές μεθόδους

Ασφάλεια κατά τη διαδικασία καταγραφής δεδομένων
Χαμηλή επικινδυνότητα για ανθρώπινο δυναμικό
Μικρότερο κόστος
Λιγότερος χρόνος για την επιθεώρηση
Υψηλή ανάλυση και ακρίβεια καταγραφής
Real time επιθεώρηση στο έδαφος από πολλούς τεχνικούς ταυτόχρονα
Post inspection αφού όλα τα δεδομένα καταγράφονται
Δυνατότητα διατήρησης αρχείου με όλες τις επιθεωρήσεις σε βάση δεδομένων
 

UAVs κατασκευής UcanDrone για βιομηχανικές εφαρμογές

Καταγραφή πεδίου

Πραγματοποίηση πτήσεων με ειδικά επιλεγμένες πλατφόρμες πολυκοπτέρων, εξοπλισμένων με κα-τάλληλες κάμερες καταγραφής σε θερμικό ή /και οπτικό φάσμα με σκοπό τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών από την εποπτευόμενη περιοχή

 
 

Τρισδιάστατη απεικόνιση

Η χωρική τρισδιάστατη απεικόνιση σε ψηφιοποιημένη μορφή, με βάση τις αρχές της φωτογραμμε-τρίας, αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στις βιομηχανικές εφαρμογές, ιδιαίτερα στη συγκριτική αποτύπωση κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Οποιαδήποτε κατασκευή ή τροποποίηση βιομηχανικής εγκατάστασης γίνεται ευκολότερα, με μικρό-τερο κόστος και λιγότερο χρόνο, όταν έχει αποδοθεί χωρικά σε ψηφιοποιημένη μορφή.

Η απεικόνιση αυτή πραγματοποιείται με βάση τις αρχές της φωτογραμμετρίας.

Διαδοχικές φωτοληψίες, συγκεκριμένης επικάλυψης και χαρακτηριστικών, επεξεργάζονται από ειδικό λογισμικό και στη συνέχεια επεξεργάζονται με φωτογραμμετρικές διαδικασίες.

Αμέσως μετά, με εφαρμογή αριθμητικών υπολογισμών εξάγονται τρισδιάστατες απεικονίσεις του εδάφους σε:

  • DTM - Digital Terrain Model
  • DSM - Digital Surface Model
  • DEM - Digital Elevation Model

Στη συνέχεια, αφού διορθωθούν γεωμετρικά (γεωαναφορά), αποκτούν γεωδαιτικές συντεταγμένες στο Ελληνικό Σύστημα Αναφοράς, ενώ τα αποτελέσματα απεικονίζονται σε ορθοφωτοχάρτες υψηλής ακρίβειας και σε 3D ψηφιακά μοντέλα

Tρισδιάστατο μοντέλο της περιοχής μελέτης

 

Bίντεο ανάλυσης 4Κ κατά την πτήση επιθεώρησης σε βιομηχανική επιχείρηση

Βίντεο καταγραφής ανάλυσης 4Κ

Η χρήση video καταγραφής ανάλυσης 4Κ, μας παρέχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας που μπορούμε να έχουμε σήμερα.

Η ανάλυση αυτή ποικίλει από 3840x2160 έως 4096x3112 pixels, δηλαδή υπερ-διπλάσια της αντίστοι-χης full HD ποιότητας εικόνας, με δυνατότητα καταγραφής λεπτομερειών με πολύ μεγάλη ακρίβεια και με δυνατότητα real time επιθεώρησης από το έδαφος.

 
 
 

Real time Monitoring & Post Inspection

Ιδιαίτερα σημαντική δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο από το έδαφος καθώς και πρόβλεψη καταγραφής της εικόνας στην πλατφόρμα, για μετέπειτα παρακολούθηση από εξιδεικευμένους τεχνικούς.

 
 
 

Στιγμιότυπα από θερμική και οπτική επιθεώρηση σε πυλώνα υψηλής τάσης. Φαίνονται οι διαφορετικές κλίμακες χρωμάτων που μπορεί να επιλέξει ο επιθεωρητής με την εναλλαγή ενός κουμπιού ώστε να τον διευκολύνει στην αναγνώριση της αύξησης της θερμοκρασίας.]

Επιθεώρηση στο οπτικό και θερμικό φάσμα, με ένα μόνο διακόπτη

Η παρεχόμενη εικόνα μπορεί να είναι στο οπτικό και το θερμικό φάσμα, με δυνατότητα εναλλαγής με τη βοήθεια ενός διακόπτη.

Η θερμική εικόνα μπορεί να λάβει οποιαδήποτε κλίμακα θελήσει ο επιθεωρητής, δηλαδή να μεταβάλει τα χρώματα με τα οποία φαίνεται η διαφορά θερμοκρασίας (άσπρο, μαύρο σε κλίμακα του γκρι, ή παλέτα χρωμάτων).

 
 
 

Δυνατότητα εστίασης – αυτόνομου χειρισμού κάμερας

Βασικό πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα εστίασης (zoom) και στις δυο επιλογές του φάσματος αλλά και ανεξάρτητης μετακίνησης της κάμερας στους δύο άξονες.

Έτσι ο επιθεωρητής είναι σε θέση να εστιάσει όπου κρίνει ο ίδιος απαραίτητο κατά την διάρκεια της πτήσης, με την βοήθεια ενός διακόπτη αλλά και να στρέφει την κάμερα όπως αυτός επιθυμεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση με ξεχωριστό χειριστήριο, ανεξάρτητα από την κίνηση και τη θέση του χρησιμοποιούμενου drone.