Σχετικά
Η UCANDRONE PC είναι η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα των μη επανδρωμένων «έξυπνων» ιπτάμενων συστημάτων UAS (Unmanned Aerial Systems), με σκοπό την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών – εφαρμογών από αέρος επισκόπησης, καταγραφής και ανάλυσης δεδομένων που βασίζονται στη συνδυασμένη χρήση κατάλληλα εξοπλισμένων Drones και επίγειων συστημάτων ελέγχου.
Showcase Works
Επικοινωνήστε μαζί μας!
open

MINING APPLICATIONS

Εφαρμογές & Υπηρεσίες UCANDRONE με χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων
για την Λατομική και Μεταλλευτική Βιομηχανία
 

UAS εφαρμογές στην
Λατομική και Μεταλλευτική Βιομηχανία

- Αποτύπωση και χαρτογράφηση μεταλλευτικών – λατομικών εγκαταστάσεων

- Υπολογισμός αποθεμάτων και εξορυσσόμενων υλικών

- Πλήρης αξιοποίηση δυνατοτήτων GIS

- Ογκομετρήσεις

- Σχεδιασμός & παρακολούθηση ανατινάξεων σε λατομεία

- Υδρολογικές μετρήσεις

- Γεωλογικές εφαρμογές

Πλεονεκτήματα σε σχέση
με συμβατικές μεθόδους

- Εξοικονόμηση χρόνου

- Μικρότερο κόστος

- Υψηλή ανάλυση και ακρίβεια καταγραφής

- Ασφάλεια κατά τη διαδικασία καταγραφής δεδομένων

- Χαμηλή επικινδυνότητα για ανθρώπινο δυναμικό

 

Aποτύπωση και χαρτογράφηση μεταλλευτικών - λατομικών εγκαταστά-σεων

Υψηλής ανάλυσης και ακρίβειας χαρτογράφηση με σκοπό την παραγωγή τρισδιάστατων μοντέλων του ο-ρυχείου αλλά και των εργοστασίων επεξεργασίας.

Δημιουργία τοπογραφικών διαγραμμάτων, χαρτών και άλλων παραδοτέων προϊόντων που συμβάλλουν στην συστηματική και αποτελεσματική επίβλεψη της παραγωγικής διαδικασίας.

 
 

Υπολογισμός συνολικών αποθεμάτων και άλλων εξορυσσόμενων υλικών

Ο σωστός προσδιορισμός του εξορυσσόμενου όγκου πετρώματος καθώς και του αντίστοιχου αποθέματος, είναι καθοριστικής σημασίας παράγοντες για την αποτελεσματική λειτουργία ενός ορυχείου.

Η μέθοδος της εναέριας χαρτογράφησης προσφέρει υπερ-υψηλής ανάλυσης 3D μοντέλο του ορυχείου σε πολύ μικρό χρόνο και κόστος, πράγμα που την καθιστά ασυναγώνιστη έναντι συμβατικών μεθόδων.

 
 
 

Aξιοποίηση των δυνατοτήτων GIS

 

Ανάλυση δεδομένων μεταλλευτικής / λατομικής διαδικασίας

Συνδυάζοντας τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών με τηλεπισκοπικά δεδομένα από μη επαν-δρωμένα συστήματα UAS, είμαστε σε θέση να ενσωματώσουμε, να επεξεργαστούμε, να αναλύσουμε και να οπτικοποιήσουμε όλα τα χρήσιμα δεδομένα μιας μεταλλευτικής / λατομικής διαδικασίας, τα ο-ποία στο τέλος μπορούμε να αποθηκεύσουμε σε γεωβάση δεδομένων, διευκολύνοντας και βελτιστο-ποιώντας σε σημαντικό βαθμό την όλη διαδικασία παραγωγής.

Εφαρμογή δυνατοτήτων
GIS με μία μόνο μέτρηση
για:

Τοπογραφική αποτύπωση και χαρτογράφηση

Ογκομετρήσεις

Ανάλυση ακεραιότητας πετρωμάτων

Αποτύπωση κλίσεων

Υδρολογικές μετρήσεις

Γεωλογικές εφαρμογές