Πλατφόρμα Αμπελουργίας Ακριβείας 2.0

Εκδημοκρατίζοντας την αμπελουργία ακριβείας στην ΕΕ παρέχοντας πέρα από τα σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές σε μικρούς επαγγελματίες αμπελοκαλλιεργητές

Πλατφόρμα Αμπελουργίας Ακριβείας 2.0

Εκδημοκρατίζοντας την αμπελουργία ακριβείας στην ΕΕ παρέχοντας πέρα από τα σύγχρονα εργαλεία και τεχνικές σε μικρούς επαγγελματίες αμπελοκαλλιεργητές

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ Oenolytics

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-00409

Περιγραφή

Η πλατφόρμα Oenolytics αποτελεί μια προηγμένη λύση Γεωργίας Ακριβείας με ξεκάθαρα πλεονεκτήματα για τον αμπελουργό, τον οινοπαραγωγό και τον τελικό καταναλωτή του κρασιού. Βασισμένο σε τελευταίες τεχνολογίες Βιομηχανίας 4.0 (Industry 4.0 / IIoT) και προηγμένες λύσεις υπερφασματικής οπτικής προσφέρει τα εργαλεία για την προστασία της σοδειάς από επιδρομές ζιζανίων, σημαντική μείωση στη χρήση φυτοφαρμάκων, αύξηση της παραγωγής και τη δημιουργία ειδικού γευστικού αποτελέσματος, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις επιλογές του αμπελουργού.

Related Blogs