CADASTRAL, SURVEY & REAL ESTATE

Τοπογραφικές Εφαρμογές & Υπηρεσίες Κτηματογράφησης και Προβολής ακινήτων με χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων

UAS Τοπογραφικές εφαρμογές
& Προβολή Ακινήτω

Tοπογραφικές εφαρμογές

 • Λεπτομερείς Τοπογραφικοί χάρτες
 • Χρωμο-κωδικοποιημένες περιοχές διαφοροποίησης
 • Τρισδιάστατη εδαφική απεικόνιση σε ψηφιακή μορφή

Αεροφωτογραφίσεις

Προβολή ακινήτων

 • Προβολή 3D μοντέλων και τοπογραφικά διαγράμματα ακινήτων
 • Εικονική περιήγηση με χρήση του Virtual Reality
 • Έλεγχος Συμβολαίων

Εφαρμογές επισκόπησης στον πολεοδομικό ιστό

 • Δημιουργία χαρτών καταγραφής οικιστικού φωτισμού
 • Καταγραφή pillar (υδροληψίας, ΔΕΗ κλπ) Δήμων
 • Εμβαδομέτρηση ενοικιαζόμενων χώρων των Δήμων

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες BIM (Building Information Modelling)
Παροχή Custom Built UAS, σε ιδιώτες μελετητές και επιχειρήσεις, προσαρμοσμένα στις ειδικές ανάγκες τους και εκπαίδευση στη χρήση τους ανάλυσης

Πλεονεκτήματα σε σχέση με συμβατικές μεθόδους

 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις μεγάλης έκτασης (>100Km2/ημέρα)
 • Δυνατότητα αποτύπωσης δύσβατων περιοχών χωρίς κινδύνους για ανθρώπινο δυναμικό
 • Μικρότερο κόστος
 • Μικρότερος χρόνος καταγραφής
 • Υψηλή ανάλυση και ακρίβεια καταγραφής
 • Ευελιξία και δια-λειτουργικότητα παραδοτέου υλικού
 • Δυνατότητες 3D εξωτερικής και εσωτερικής απο-τύπωσης
 • Δυνατότητα παράδοσης υπερ-υψηλής ανάλυσης video

Δυνατότητα καταγραφής μεγάλων εκτάσεων και δύσβατων περιοχών

Η υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία και ο προηγμένος εξοπλισμός, μας επιτρέπει να πραγματοποι-ούμε καταγραφές έως και 100 km2 /πτήση, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος είναι στα 1-2 km2/πτήση, δηλαδή έως και 100 φορές μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη.

Η από αέρος καταγραφή και συλλογή δεδομένων μας με χρήση Drone, μας δίνει τη δυνατότητα απο-τύπωσης και των πιο δύσβατων περιοχών, με μεγάλη ασφάλεια, ταχύτητα και ακρίβεια καταγραφής.

Τρισδιάστατη απεικόνιση

Η χωρική τρισδιάστατη απεικόνιση σε ψηφιοποιημένη μορφή, με βάση τις αρχές της φωτογραμμε-τρίας, αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα στις βιομηχανικές εφαρμογές, ιδιαίτερα στη συγκριτική αποτύπωση κτιρίων και εγκαταστάσεων.

Οποιαδήποτε κατασκευή ή τροποποίηση βιομηχανικής εγκατάστασης γίνεται ευκολότερα, με μικρό-τερο κόστος και λιγότερο χρόνο, όταν έχει αποδοθεί χωρικά σε ψηφιοποιημένη μορφή.

Η απεικόνιση αυτή πραγματοποιείται με βάση τις αρχές της φωτογραμμετρίας.

Διαδοχικές φωτοληψίες, συγκεκριμένης επικάλυψης και χαρακτηριστικών, επεξεργάζονται από ειδικό λογισμικό και στη συνέχεια επεξεργάζονται με φωτογραμμετρικές διαδικασίες.

Αμέσως μετά, με εφαρμογή αριθμητικών υπολογισμών εξάγονται τρισδιάστατες απεικονίσεις του εδάφους σε:

DTM – Digital Terrain Model
DSM – Digital Surface Model
DEM – Digital Elevation Model
Στη συνέχεια, αφού διορθωθούν γεωμετρικά (γεωαναφορά), αποκτούν γεωδαιτικές συντεταγμένες στο Ελληνικό Σύστημα Αναφοράς, ενώ τα αποτελέσματα απεικονίζονται σε ορθοφωτοχάρτες υψηλής ακρίβειας και σε 3D ψηφιακά μοντέλα

Βίντεο καταγραφής ανάλυσης 4Κ

Η χρήση video καταγραφής ανάλυσης 4Κ, μας παρέχει την καλύτερη ποιότητα εικόνας που μπορούμε να έχουμε σήμερα.

Η ανάλυση αυτή ποικίλει από 3840×2160 έως 4096×3112 pixels, δηλαδή υπερ-διπλάσια της αντίστοι-χης full HD ποιότητας εικόνας, με δυνατότητα καταγραφής λεπτομερειών με πολύ μεγάλη ακρίβεια και με δυνατότητα real time επιθεώρησης από το έδαφος.

Προβολή ακινήτων

Στις εφαρμογές εκτίμησης ακινήτων, προβάλλονται 3D μοντέλα και τοπογραφικά διαγράμματα των ακινήτων και με την χρήση του Virtual Reality μπορεί ο ενδιαφερόμενος να περιηγηθεί στο εσωτερικό τους μέσω υπολογιστή.
Ο όγκος των πληροφοριών για το ακίνητο μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερος, καθώς από την συλλογή των εικόνων μέσα από εξειδικευμένα τοπογραφικά λογισμικά δημιουργούνται τα τριών διαστάσεων νέφη σημείων και ψηφιακά μοντέλα εδάφους, που στην συνέχεια μέσω του αεροτριγωνισμού αναλύονται οι επιφάνειες των μοντέλων ή ακόμα σε επόμενο βήμα γίνεται εξαγωγή των ορθοφωτογραφιών υψηλής ανάλυσης και η δημιουργία χαρτών σε περιβάλλον Google Earth η GIS.

Εφαρμογές στον οικιστικό ιστό
Επίλυση προβλημάτων των Δήμων

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, που η διαχείρισή τους είναι πολύ-πλοκη, χρονοβόρα ή οικονομικά ασύμφορη έως και πρακτικά αδύνατη, με χρήση συμβατικών μεθό-δων, όπως:

Χάρτες καταγραφής οικιστικού φωτισμού / υποφωτισμού
Καταγραφή pillar (υδροληψίας, ΔΕΗ κλπ) Δήμων
Άμεση, ακριβής εμβαδομέτρηση κάλυψης τραπεζοκαθισμάτων και άλλων ενοικιαζόμενων χώρων των Δήμων
Άμεση συσχέτιση των συλλεγόμενων πληροφοριών με τις Γεωβάσεις των Τεχνικών Υπηρεσιών
Άμεση ανάλυση και συσχέτιση δεδομένων σε συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Ανάλυση συντήρησης χώρων πρασίνου
Μελέτες ηχορύπανσης
Μικρο-κλιματική ανάλυση

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα κιόλας!

Θα είναι μεγάλη μας χαρά να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας γνωρίσουμε, να καταγράψουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση! Σας περιμένουμε να γνωριστούμε!