Octopus

Εφαρμογές & Υπηρεσίες UCANDRONE με χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων για Βιομηχανικές Επιχειρήσεις

PHILOSOPHY

OCTOPUS ίs a model aircraft designed to carry FPV / UAV equipment, aiming at Remote Sensing and Low Altitute Aerial Photography/Mapping.

Designed as a high performance unmanned aircraft, OCTOPUS ίs capable of up to 1 hour endurance with the 0,55 Kg payload. Modular composite structure, fast assembly, removable payload bay, are the key features of the UAS innovative design. Available as an airframe ready for the autopilot and payload integration. For
Enterprise Partners

CIVIL AND DEFENSE USE

Specially designed for large-scale monitoring projects.

Suitable for Defense and Homeland Security purposes.

MAIN ADVANTAGES

High Standard Construction Materials per Aircraft, Flight duration, Large scale monitoring, high endurance, great Performance Flight Envelop.

Specifications

Diameter

1.15 m

DISK Area

126 dm2

Power System

4800 W
Electric Brushless

Environment

Light-Rain, Snowfall

Empty Weight

4.5 Kg
excl Battery & Payload

Max Payload

3000 gr.
Maintain Flight Envelop

Tak Off Method

Auto Take-off

Landing Method

Auto landing

Height

0.55 m

MTOW

15 Kg

Performance Flight Envelope

Cruise Speed

10 m/s

Max Speed

22 m/s

Flight Endurance

40 minutes
empty

Dimensions

COMPETITIVE EXCELLENCE

Aircraft Frame Materials

 • Aero, TÜV-SÜD UV-Protective coating
 • Spead Τow TeXtreme® Ηi strength ultra-light carbon fabric
 • High impact, vibration, and fatigue strength Aramid honeycomb
 • Aero, twill weave, Carbon fabric

Wing Materials

 • Aero, TÜV-SÜD UV-Protective
 • Aero, plain weave, glass fabric
 • Spead Tow TeXtreme® Ηi strength ultra-light carbon fabric
 • Fine industrial grade closed cell foam
 • Aero, twill weave Aramid fabric live hinges

Modular Design

AII Octopus components are easily removable and completely interchangeable.

Booms are folding and OCTOPUS folds down to a ~50cm box, in a split of a second. Assembly and fastening is tool free and all bolds and subsystems require a minimum of toolset during maintenance. Despite its large disk area, the disassembled UAS features an ergonomic design in order to capture the less possible volume during transportation. ln the same concept, all components from Avionics to Payload can be individually removed for replacement, update or inspection. Carefully Chosen COTS parts, like cabling and connectors ensure ample availability in any circumstance.

The Airframe Features

 • Textreme High modulus & Strength, Spread Tow Carbon Fiber with Aramid Honey-comp Fuselage. Coated with high impact / UV tolerant resins, with RF friendly material distribution
 • Ballistic Kevlar/ CFK, on seams
 • Folding Bi-directional Carbon Fiber Booms
 • Polycarbonate and Carbon fiber canopy
 • Dedicated Mapping Camera, Vibration isolated on CoG Box and Custom camera mount bases and gear hatches
 • High modulus & Strength cores, laminated with Spread Tow Textreme Carbon fiber
 • High strength and precision Linkage
 • VEC™-Carbon fiber (Vinyl ester resin and carbon fiber)
 • Quick release Autopilot System Base
 • The composite material offer a high temperature operation envelop from -20 to
  +45 degrees Celsius

The Airframe power and servo setup

 • 50xx Size 360Κν 6S brushless outrunner Motors
 • 45Α Opto-isolated ESC Embedded at Motor mounts
 • Multi output ΊΑ external BEC with switch
 • Li-polymer 6S 17000mAh Battery
 • DUAL Li-lon 6S 8500mAh Battery (optional for aircargo)
 • Extreme shielded integrated cabling with compact connectors

Advanced Autopilot System

For our Unmanned Systems we choose the Ardupilot Autopilot Suite, which is an advanced autopilot Eco-system designed uppon open-hardware & Software. The entire package is designed to be easily approachable for the novice, while remaining open-ended for custom applications, education, and research use.

Hardware

The choice of compatible controller is based on your needs, expandabil ity and robustness. Our primary choice on fully featured packages is the latest Pixhawk 2 “CUBE” Autopilot wich offers:

 • An integrated, single board / box flight controller.
 • Sufficient 1/0 for most applications without expansion.
 • lmproved ease-of-use.
 • lmproved sensor performance.
 • lmproved microconτroller resources.
 • lncreased reliability and reduced integraτion complexity.
Firmware

The “skill set” code running on the hardware, which configures it for the kind of vehicle you’ve put ίt in. Υου choose the firmware and vehicle that match your mission:

The choice is yours – one autopilot for any mission. An easy firmware update is all it takes to repurpose your hardware into a different role.

Software

Your interface to the hardware.

 • lnitial set-up, configuration, and testing. Mission-planning / operation, and post-mission analysis.
 • Point-and-click intuitive ιnteraction with your hardware, or advanced custom scripting for niche mission profiles. Options are everything with ArduPilot

Companion Computers

Mapping Payloads

Tactical Cameras

Ground Stations

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα κιόλας!

Θα είναι μεγάλη μας χαρά να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας γνωρίσουμε, να καταγράψουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση! Σας περιμένουμε να γνωριστούμε!

PHILOSOPHY

OCTOPUS ίs a model aircraft designed to carry FPV / UAV equipment, aiming at Remote Sensing and Low Altitute Aerial Photography/Mapping.

Designed as a high performance unmanned aircraft, OCTOPUS ίs capable of up to 1 hour endurance with the 0,55 Kg payload. Modular composite structure, fast assembly, removable payload bay, are the key features of the UAS innovative design. Available as an airframe ready for the autopilot and payload integration. For
Enterprise Partners

CIVIL AND DEFENSE USE

Specially designed for large-scale monitoring projects.

Suitable for Defense and Homeland Security purposes.

MAIN ADVANTAGES

High Standard Construction Materials per Aircraft, Flight duration, Large scale monitoring, high endurance, great Performance Flight Envelop.

Specifications

Diameter

1.15 m

DISK Area

126 dm2

Power System

4800 W
Electric Brushless

Environment

Light-Rain, Snowfall

Empty Weight

4.5 Kg
excl Battery & Payload

Max Payload

3000 gr.
Maintain Flight Envelop

Tak Off Method

Auto Take-off

Landing Method

Auto landing

Height

0.55 m

MTOW

15 Kg

Performance Flight Envelope

Cruise Speed

10 m/s

Max Speed

22 m/s

Flight Endurance

40 minutes
empty

Dimensions

COMPETITIVE EXCELLENCE

Aircraft Frame Materials

 • Aero, TÜV-SÜD UV-Protective coating
 • Spead Τow TeXtreme® Ηi strength ultra-light carbon fabric
 • High impact, vibration, and fatigue strength Aramid honeycomb
 • Aero, twill weave, Carbon fabric

Wing Materials

 • Aero, TÜV-SÜD UV-Protective
 • Aero, plain weave, glass fabric
 • Spead Tow TeXtreme® Ηi strength ultra-light carbon fabric
 • Fine industrial grade closed cell foam
 • Aero, twill weave Aramid fabric live hinges

Modular Design

AII Octopus components are easily removable and completely interchangeable.

Booms are folding and OCTOPUS folds down to a ~50cm box, in a split of a second. Assembly and fastening is tool free and all bolds and subsystems require a minimum of toolset during maintenance. Despite its large disk area, the disassembled UAS features an ergonomic design in order to capture the less possible volume during transportation. ln the same concept, all components from Avionics to Payload can be individually removed for replacement, update or inspection. Carefully Chosen COTS parts, like cabling and connectors ensure ample availability in any circumstance.

The Airframe Features

 • Textreme High modulus & Strength, Spread Tow Carbon Fiber with Aramid Honey-comp Fuselage. Coated with high impact / UV tolerant resins, with RF friendly material distribution
 • Ballistic Kevlar/ CFK, on seams
 • Folding Bi-directional Carbon Fiber Booms
 • Polycarbonate and Carbon fiber canopy
 • Dedicated Mapping Camera, Vibration isolated on CoG Box and Custom camera mount bases and gear hatches
 • High modulus & Strength cores, laminated with Spread Tow Textreme Carbon fiber
 • High strength and precision Linkage
 • VEC™-Carbon fiber (Vinyl ester resin and carbon fiber)
 • Quick release Autopilot System Base
 • The composite material offer a high temperature operation envelop from -20 to
  +45 degrees Celsius

The Airframe power and servo setup

 • 50xx Size 360Κν 6S brushless outrunner Motors
 • 45Α Opto-isolated ESC Embedded at Motor mounts
 • Multi output ΊΑ external BEC with switch
 • Li-polymer 6S 17000mAh Battery
 • DUAL Li-lon 6S 8500mAh Battery (optional for aircargo)
 • Extreme shielded integrated cabling with compact connectors

Advanced Autopilot System

For our Unmanned Systems we choose the Ardupilot Autopilot Suite, which is an advanced autopilot Eco-system designed uppon open-hardware & Software. The entire package is designed to be easily approachable for the novice, while remaining open-ended for custom applications, education, and research use.

Hardware

The choice of compatible controller is based on your needs, expandabil ity and robustness. Our primary choice on fully featured packages is the latest Pixhawk 2 “CUBE” Autopilot wich offers:

 • An integrated, single board / box flight controller.
 • Sufficient 1/0 for most applications without expansion.
 • lmproved ease-of-use.
 • lmproved sensor performance.
 • lmproved microconτroller resources.
 • lncreased reliability and reduced integraτion complexity.
Firmware

The “skill set” code running on the hardware, which configures it for the kind of vehicle you’ve put ίt in. Υου choose the firmware and vehicle that match your mission:

The choice is yours – one autopilot for any mission. An easy firmware update is all it takes to repurpose your hardware into a different role.

Software

Your interface to the hardware.

 • lnitial set-up, configuration, and testing. Mission-planning / operation, and post-mission analysis.
 • Point-and-click intuitive ιnteraction with your hardware, or advanced custom scripting for niche mission profiles. Options are everything with ArduPilot

Companion Computers

Mapping Payloads

Tactical Cameras

Ground Stations

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα κιόλας!

Θα είναι μεγάλη μας χαρά να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας γνωρίσουμε, να καταγράψουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση! Σας περιμένουμε να γνωριστούμε!