ENERGY – OIL & GAS

Εφαρμογές & Υπηρεσίες UCANDRONE με χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων στον Ενεργειακό Τομέα και σε Εταιρίες Πετρελαιοειδών
Ηλεκτρική Ενέργεια

– Προληπτική συντήρηση δικτύου πυλώνων υψηλής τάσης
– Επισκόπηση & Συγκριτική αποτύπωση κτιρίων και εγκαταστάσεων

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

– Επισκόπηση αιολικών πάρκων
– Προληπτική συντήρηση ανεμογεννητριών και βοηθητικών υποδομών
– Μελέτες Εγκατάστασης και οδοποιίας

Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο

– Επισκόπηση – προληπτική συντήρηση δικτύων
– Ανίχνευση αόρατων διαρροών σε αγωγούς
– Χαρτογράφηση & παρακολούθηση αγωγών πετρελαίου – φυσικού αερίου
– Εκτίμηση πετρελαιοκηλίδων
– Επιχειρήσεις επισκόπησης σε μη φιλικό περιβάλλον

Μικρότερο κόστος & χρόνος

Μικρότερο κόστος επιθεωρήσεων

Ευκολία και μικρότερος χρόνος καταγραφής

Ασφάλεια & Χαμηλή επικινδυνότητα

Δυνατότητες επισκόπησης σε μη φιλικό περιβάλλον (υψηλές θερμοκρασίες, αέριοι ρύποι κλπ ) όπου η ανθρώπινη παρέμβαση είναι επικίνδυνη.

Δυνατότητα αποτύπωσης δύσβατων περιοχών χωρίς κινδύνους για ανθρώπινο δυναμικό

Aνάλυση & ακρίβεια

Υψηλή ανάλυση και ακρίβεια καταγραφής

Δυνατότητα παράδοσης υπερυψηλής ανάλυσης video

Ευελιξία και δια-λειτουργικότητα

Ευελιξία και δια-λειτουργικότητα παραδοτέου υλικού

Real time επιθεώρηση

Real time επιθεώρηση στο έδαφος από πολλούς τεχνικούς ταυτόχρονα

Post inspection

Post inspection αφού όλα τα δεδομένα καταγράφονται

Διατήρηση αρχείου

Δυνατότητα διατήρησης αρχείου με όλες τις επιθεωρήσεις σε βάση δεδομένων και γεωβάσεις

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΠΕΔΙΟΥ

Πραγματοποίηση πτήσεων με ειδικά επιλεγμένες πλατφόρμες πολυκοπτέρων, εξοπλισμένων με κατάλληλες κάμερες καταγραφής σε θερμικό ή /και οπτικό φάσμα με σκοπό τη συλλογή δεδομένων και πληροφοριών από την εποπτευόμενη περιοχή.

REAL TIME MONITORING
& POST INSPECTION

Ιδιαίτερα σημαντική δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο από το έδαφος καθώς και πρόβλεψη καταγραφής της εικόνας στην πλατφόρμα, για μετέπειτα παρακολούθηση από εξειδικευμένους τεχνικούς.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΠΤΙΚΟ
ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΑΣΜΑ

Η παρεχόμενη εικόνα μπορεί να είναι στο οπτικό και το θερμικό φάσμα, με δυνατότητα εναλλαγής με τη βοήθεια ενός μόνο διακόπτη. Η θερμική εικόνα μπορεί να λάβει οποιαδήποτε κλίμακα θελήσει ο επιθεωρητής, δηλαδή να μεταβάλει τα χρώματα με τα οποία φαίνεται η διαφορά θερμοκρασίας (άσπρο, μαύρο σε κλίμακα του γκρι, ή παλέτα χρωμάτων).

ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 4Κ

Η χρήση video καταγραφής ανάλυσης 4Κ, μας παρέχει την καλύτερη
ποιότητα εικόνας που μπορούμε να έχουμε σήμερα.

Η ανάλυση αυτή ποικίλει από 3840×2160 έως 4096×3112 pixels, δηλαδή υπερ-διπλάσια της αντίστοι-χης full HD ποιότητας εικόνας, με δυνατότητα καταγραφής λεπτομερειών με πολύ μεγάλη ακρίβεια και με δυνατότητα real time επιθεώρησης από το έδαφος.

Προληπτική & επεμβατική συντήρηση ενεργειακών δικτύων

Υπηρεσίες και εφαρμογές προγραμματισμένων προληπτικών ή/και επεμβατικών επιθεωρήσεων συντήρησης

Σε δίκτυο πυλώνων υψηλής τάσης, με ασφάλεια, χωρίς την εμπλοκή ανθρώπινου δυναμικού και χωρίς διακοπή της παραγωγής, δυνατότητα real time monitoring & post inspection

Σε ανεμογεννήτριες και βοηθητικές υποδομές αιολικών πάρκων και δικτύων άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Σε δίκτυα αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου με χαρτογράφηση, επισκόπηση και ανίχνευση αόρατων διαρροών στο δίκτυο

Σε συνδυασμό με άλλες βιομηχανικές εφαρμογές:

Επισκόπησης και συγκριτικής αποτύπωσης κτιρίων, εγκαταστάσεων και δικτύων

Τοπογραφικών αποτυπώσεων και χαρτογραφήσεων

Εκτίμησης πετρελαιοκηλίδων

Ειδικών επιχειρήσεων – αποστολών σε απρόσιτο ή/και μη φιλικό περιβάλλον

Τρισδιάστατη απεικόνιση

Χωρική τρισδιάστατη απεικόνιση σε ψηφιοποιημένη μορφή, με βάση τις αρχές της φωτογραμμετρίας, με διαδοχικές φωτοληψίες, συγκεκριμένης επικάλυψης και χαρακτηριστικών, οι οποίες αναλύονται με ειδικό λογισμικό και στη συνέχεια επεξεργάζονται με φωτογραμμετρικές διαδικα-σίες μέχρι την τελική εξαγωγή τρισδιάστατων εδαφικών απεικονίσεων σε:

DTM (Digital Terrain Model)
DSM (Digital Surface Model)
DEM – (Digital Elevation Model)

Γεωμετρική διόρθωση (γεωαναφορά), και απόκτηση γεωδαιτικών συντεταγμένων στο Ελληνικό Σύστημα Αναφοράς

Απεικόνιση των αποτελεσμάτων σε ορθοφωτοχάρτες υψηλής ακρίβειας και σε 3D ψηφιακά μοντέλα

Δυνατότητα εστίασης – αυτόνομου χειρισμού κάμερας

Βασικό πλεονέκτημα αποτελεί η δυνατότητα εστίασης (zoom) και στις δυο επιλογές του φάσματος αλλά και ανεξάρτητης μετακίνησης της κάμερας στους δύο άξονες.

Έτσι ο επιθεωρητής είναι σε θέση να εστιάσει όπου κρίνει ο ίδιος απαραίτητο κατά την διάρκεια της πτήσης, με την βοήθεια ενός διακόπτη αλλά και να στρέφει την κάμερα όπως αυτός επιθυμεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση με ξεχωριστό χειριστήριο, ανεξάρτητα από την κίνηση και τη θέση του χρησιμοποιούμενου drone.

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα κιόλας!

Θα είναι μεγάλη μας χαρά να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας γνωρίσουμε, να καταγράψουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση! Σας περιμένουμε να γνωριστούμε!