Καταγραφή Παρκου Χαρίτων Μηνός Μαΐου

Καταγραφή Παρκου Χαρίτων Μηνός Μαΐου

Παρατηρούμε αυτό τον μήνα, οτι οι συντονισμένες ενέγειες των τεχνικών υπηρεσιών στον τομέα της άρδευσης και φυσικά η άνοιξη

Ευνόησαν την βλάστηση στο παρκο, αφου παρατηρούμε έντονη ανάπτυξη της, σε σχέση με την προηγούμενη καταγραφή στους κύριους δείκτες βλάστησης και μακροσκοπικά, γίνεται αντιληπτή η αλλαγή τόσο στις φυλλοστιβάδες των μεγάλων δένδρων και θάμνων όσο και στον ήπιο χλοοτάπιτα που καλύπτει το πάρκο.

Αξίζει να αναφερθεί, οτι παρατηρούμε σχεδόν μηδενική φθορά στις υποδομές του πάρκου, που ωφείλεται στην αγάπη του κόσμου που το επισκέπτεται σε συνδιασμό με υπηρεσίες του προσωπικού φύλαξης.

Add a comment

*Please complete all fields correctly

Related Blogs