Καινοτόμος χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την ολοκληρωμένη διαχείριση της κατάστασης, της κυκλοφορίας οχημάτων και έκτακτων περιστατικών σε οδικά δίκτυα μεταφορας

Καινοτόμος χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την ολοκληρωμένη διαχείριση της κατάστασης, της κυκλοφορίας οχημάτων και έκτακτων περιστατικών σε οδικά δίκτυα μεταφορας

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΙΚΑΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ2ΕΔΚ-04652

Περιγραφή

Το πρόγραμμα ΙΚΑΡΟΣ στοχεύει στη δημιουργία σμήνους από μη επανδρωμένα, τηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη (Unmanned Aerial
Vehicles) – από εδώ και πέρα χρησιμοποιείται ο όρος drones- και στην ανάπτυξη κατάλληλων τεχνολογιών αυτοματοποίησης, τεχνητής νοημοσύνης, όρασης υπολογιστών, επικοινωνιών και διασύνδεσης που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της ασφάλειας των οδικών δικτύων. Το ΙΚΑΡΟΣ φιλοδοξεί να παρέχει πλήθος υπηρεσιών στη λειτουργία των οδικών δικτύων και να αναπτύξει καινοτόμες τεχνολογίες που θα μπορούν να αξιοποιηθούν, τόσο σαν ολοκληρωμένο σύστημα, όσο και σαν επιμέρους συνιστώσες, και
μετά το πέρας του έργου. Το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στην ολοκληρωμένη και συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης των οδικών δικτύων, υποστηρίζοντας υπηρεσίες επιθεώρησης και συντήρησης (π.χ. για τον εντοπισμό προβλημάτων όπως ρωγμών, ελλαττωματικών φρεατίων, αποκολλήσεων στο οδόστρωμα κ.λπ.), καθώς και
δευτερεύουσες υπηρεσίες, όπως επιθεώρηση κατασκευαστικών και
προκατασκευαστικών εργασιών (π.χ. έλεγχο για παραβιάσεις εργοταξιακών χώρων, έλεγχο της εξέλιξης των εργασιών και πιθανών παραβάσεων σε θέματα ασφαλείας, εφαρμογή ακατάλληλων πρακτικών κ.λπ.).

Related Blogs