ΠΡΟΪΟΝΤΑ UAS

WE HAVE THE TOOLS, YOU HAVE THE OPTIONS!

Κτηματογράφηση
Εκτίμηση Ακινήτων

Τοπογραφικά μεγάλης έκτασης
3D αποτύπωση ακινήτων

Βιομηχανικές
Επιχειρήσεις

Επισκόπηση – Συγκριτική αποτύπωση
Βιομηχανικών κτιρίων – εγκαταστάσεων

Μεταλλευτική
Βιομηχανία

Εκτίμηση όγκων & αποθεμάτων εξόρυξης
GIS Γεωλογικών-Γεωτεχνικών εφαρμογών

Ενεργειακός
Τομέας

Συντήρηση δικτύων – αγωγών
Επισκόπηση ανεμογεννητριών

Γεωργία
Ακριβείας

Εκτίμηση αποδόσεων – Διαχείριση λιπασμάτων
& άρδευσης – Αντιμετώπιση ασθενειών

Custom Build
Aerial Platforms

Σχεδιασμός UAS για ειδικές ανάγκες
Τεχνική Συμβούλευση & Εκπαίδευση

Κτηματογράφηση
Εκτίμηση Ακινήτων

Τοπογραφικά μεγάλης έκτασης
3D αποτύπωση ακινήτων

Βιομηχανικές
Επιχειρήσεις

Επισκόπηση – Συγκριτική αποτύπωση
Βιομηχανικών κτιρίων – εγκαταστάσεων

Μεταλλευτική
Βιομηχανία

Εκτίμηση όγκων & αποθεμάτων εξόρυξης
GIS Γεωλογικών-Γεωτεχνικών εφαρμογών

Ενεργειακός
Τομέας

Συντήρηση δικτύων – αγωγών
Επισκόπηση ανεμογεννητριών

Γεωργία
Ακριβείας

Εκτίμηση αποδόσεων – Διαχείριση λιπασμάτων
& άρδευσης – Αντιμετώπιση ασθενειών

Custom Build
Aerial Platforms

Σχεδιασμός UAS για ειδικές ανάγκες
Τεχνική Συμβούλευση & Εκπαίδευση

Κτηματογράφηση
Εκτίμηση Ακινήτων

Τοπογραφικά μεγάλης έκτασης
3D αποτύπωση ακινήτων

Βιομηχανικές
Επιχειρήσεις

Επισκόπηση – Συγκριτική αποτύπωση
Βιομηχανικών κτιρίων – εγκαταστάσεων

Μεταλλευτική
Βιομηχανία

Εκτίμηση όγκων & αποθεμάτων εξόρυξης
GIS Γεωλογικών-Γεωτεχνικών εφαρμογών

Ενεργειακός
Τομέας

Συντήρηση δικτύων – αγωγών
Επισκόπηση ανεμογεννητριών

Γεωργία
Ακριβείας

Εκτίμηση αποδόσεων – Διαχείριση λιπασμάτων
& άρδευσης – Αντιμετώπιση ασθενειών

Custom Build
Aerial Platforms

Σχεδιασμός UAS για ειδικές ανάγκες
Τεχνική Συμβούλευση & Εκπαίδευση

chat

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα κιόλας!

Θα είναι μεγάλη μας χαρά να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας γνωρίσουμε, να καταγράψουμε τις ανάγκες σας και να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή λύση! Σας περιμένουμε να γνωριστούμε!